Akıllı Tarım İnovasyon Ve Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k - Girişim Savaşçısı

Akıllı Tarım İnovasyon Ve Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k

Akıllı Tarım İnovasyon Ve Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k

Akıllı Tarım İnovasyon Ve Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k

Tarım sektöründe verimlilik ve tasarruf için ve optimum kaynak kullanımı için ve sürdürülebilir tarım kaynakları için teknoloji giderek daha önemli hale geliyor. Teknoloji ile artık daha kaliteli ürünler elde etmek mümkünken ekosisteme katkı artmış olmaktadır. Ülkelerin nüfusları artmakla birlikte artık tarımsal alanlarda tarımsal üretimin arttırılması gerekir. Bunun içinde artık geleneksel tarım yöntemlerinin terk edilmesi bunun yerine yeni girişimcilik metotlarıyla verimli yöntemlere geçilmesi gerekmektedir. Diğer sektörlerde girişimciler temel tetikleyicilerken tarım sektöründe girişimcilere pek fırsat tanınmaz ve girişimcilere pek rastlanmaz. Günümüz tarımı artık bildiğimiz geleneksel tarım değildir tarım artık yeni teknolojilerle evrimleşiyor şekil değiştiriyor. Tarımdaki evrimleşme süreci yapay zekâdan biyo teknolojiye oradan blockchain kadar birçok noktada etkileşim alıyor. Dünya genelinde büyük şirketler tarım sektörüne teknolojik çözümler sunan startup’ları desteklemekte ve bunlarla yoğun bir şekilde anlaşma yapmaktadır. Türkiye’de şirketlerin ekonomik dönüşümde alacakları rol artık demode araçlarla değil 21. yüzyılın teknik ve teknolojisi ile tanımlanmalıdır.

Tarım sektöründe iş gücünün devamlılığının olmaması ve üretim sürecinde kesintileri olması sebebiyle girişimcilik faaliyetlerinde düşüşler gözlemlenmektedir. Tarımsal üretimle ilgili kayıt ve otomasyon sisteminin olmaması da tarım alanındaki girişimci verilerinin oluşmasının önünde engel teşkil etmek gerekmektedir. Tarım alanında inovasyon’ un hızlandırılması için Türkiye’de odaklandırılması gereken araçların basında doğaya dost insan sağlığına faydalı yeniliklerin ortaya çıkarılmasından geçmektedir. Türkiye’de ki tarım işletmelerinin yapısına bakarsak daha çok ataerkil yapısının olduğunu görürüz. Türkiye’de tarım sektöründeki en büyük engellerden biride sermayenin biriktirilmesi hususudur. Çoğu girişimcilik fikri yeterli finansmanı sağlayamadığı için hayata geçirilememektedir. 

Tarım ekonomiyi ayakta tutan üç temel sektörden birisi olmasına rağmen, iklim koşullarının belirsizliği ve risklerin yüksek olması sebebi ile girişimcilik faaliyetlerinin azalmasına yol açmaktadır. 

KAYNAKLAR

  1. https://gift.org.tr/wp-content/uploads/2017/12/Tar%C4%B1m-ve-g%C4%B1da-%C3%BCretiminde-inovasyonu-besleyen-ortam%C4%B1-olu%C5%9Fturmak-Selin-Arslanhan-Memi%C5%9F.pdf  (E.T. 19.05.2019)
  2. https://www.researchgate.net/publication/325625831_Tarimsal_Girisimcilik_Ekosistemi/download  (E.T. 19.05.2019)

GİS İntibak Eğitimi: 

29 Nisan – 5 Mayıs 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)
3 Haziran – 9 Haziran 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)