Bir Girişimcinin Özellikleri Nelerdir? - Girişim Savaşçısı

Bir Girişimcinin Özellikleri Nelerdir?

Bir Girişimcinin Özellikleri Nelerdir?

‘Girişimci’ kelimesi Fransızca kökenlidir ve ilk anlamı müzikal veya diğer eğlencelerin organizatörü olmuştur. 16. yüzyılın başlarında, askeri seferlere katılanlara söylenmiş, 17. Yüzyılda ise inşaat mühendislerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bugünkü anlamında kullanımı ise ancak 18.yüzyılın başlarında olmuştur.

 ‘Girişimci’ terimi çeşitli görüşlerde kullanılmaktadır ve 3 temel görüş şu şekildedir;

  • Risk Sahibi Olarak Girişimci:

 18. yüzyılın başlarında ‘girişimci’ terimini ve ekonomideki risk taşıma işlevini tanıtan ilk kişi Richard Cantillon’du. Girişimciyi,” Gelecekte belirsiz fiyatlarla satmak amacıyla bir üründe birleştirmek için belirli fiyatlarla üretim faktörlerini satın alan bir aracı” olarak tanımladı.

  • Organizatör olarak Girişimci:

 Girişimci kavramını koordinasyon ve organizasyon işlevleriyle ilişkilendiren kişi ise Jean-Baptiste’dir. Onun girişimcilik tanımı, bir kişinin toprağını, diğerinin emeğini ve bir başka kişinin de sermayesini birleştirerek bir ürün üretilmesidir dolayısıyla girişimci bir organizatördür.

  • Bir Yenilikçi Olarak Girişimci:

Joseph A. Schumpeter ise girişimciye yenilikçi kimliği verdi. Ekonomik kalkınmayı, girişimcinin yeni üretim faktörlerinin kombinasyonlarını yaptığı bir dinamik olarak tanımladı.

Girişimciliğin kökenini ve temel ekollerini kısaca ifade ettikten sonra bir girişimcinin temel becerilerinin neler olması gerektiğine bakacak olursak;

1. Kavramsal yetkinlik: Bir girişimci, kompleks durumların ortasında olsa dahi çabuk analiz etme yeteneğine sahiptir. Sorunları belirler ve hızlı çözüm için çalışmaya başlar.

2. Teknik yetkinlik: İyi bir girişimci yeni teknolojileri ve üretim modellerini keşfeder ve gerekli teknik bilgiye sahiptir.

3. İnsan İlişkileri: Bir girişimci başarılı olmak istiyorsa iyi insan ilişkileri geliştirmelidir

4. İletişim becerileri: Bir girişimci kendini iyi ifade edebilmek için net ve anlaşılır olmalıdır. İkna edici ve başarılı bir iletişim becerisi girişimcilikte oldukça önemlidir.

5. Zaman Yönetimi becerisi: Girişimci faaliyetlerini harcadığı zaman üzerinde sürekli ve verimli kontrol sağlar çünkü bu üretkenliği artırmak için gereklidir.

6. Stres Yönetimi: Bir girişimci girişimcilik yolunda çeşitli sıkıntı ve sorunlarla karşılaşacağı için stres yönetimini bilmesi ve gerekirse bu konuda eğitimler alarak kendini eğitmesi kendi sağlığı ve dolayısıyla sağlıklı bir girişimcilik hayatı sürdürebilmesi açısından önemlidir.

7. Öncü olabilme: Girişimciler yeni fırsatları keşfetme becerisine sahiptir. Her zaman yeni üretim yöntemleri ve yeni pazarlar keşfetmeyi severler. Bu nedenle kendi alanlarında öncüdürler.

GİS İntibak Eğitimi: 

29 Nisan – 5 Mayıs 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)
3 Haziran – 9 Haziran 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)