Dijital Dönüşümün Şirketler Açısından Önemi - Girişim Savaşçısı

Dijital Dönüşümün Şirketler Açısından Önemi

Dijital Dönüşümün Şirketler Açısından Önemi

Daha sürdürülebilir bağlantıları teşvik etmek ve tüketici gereksinimlerini daha iyi anlamak için bir şirketin tüm işlevsel alanlarına dijital teknolojinin entegre edilmesine dijital dönüşüm diyebiliriz. Halihazırda bulunan hizmetleri güçlendiren ve yenilerini keşfetmeye imkân tanıyan dijital dönüşümde başarılı bir strateji izlenmelidir, dijital dönüşüm stratejisi bütünsel olmakla birlikte iş birliği ve entegrasyon gerektirir. Teknoloji ve inovasyon açısından bakıldığında insanlar, hedefler, yenilik, optimizasyon, bilgi, süreçler, değer ve iş modellerinin buluştuğu yer olan teknoloji ve inovasyonun eyleme dönüştürülebilir bilgiler ve olasılıklarla nasıl ilişkili olduğunun önemini anlamak gerekir. Bu alanda yeni şirket stratejileri geliştirmek ve her türlü sorunu çözmek için kapsamlı bir bakış açısı gerekir. Nesnelerin İnterneti'nin ne olduğundan ve başarabileceğinden daha fazlasını bilmek önemlidir.

Bilgi her yerdedir ve dijital dönüşümü yönlendirir. Büyük veri miktarlarının biçimleri ve kaynakları zedelememesi adına işletmeler tüm bu verilerin yeni olasılıklara yol açan eyleme geçirilebilir bilgilere nasıl dönüştürüleceğini iyi bilmesi gerekmektedir. Bilgi yönetimi de kapsamlı ve entegre bir stratejiye ihtiyaç duyar. Tüketicilere daha iyi hizmet vermek, ne zaman ve nasıl ihtiyaç duyduğunuzda uygun bilgi ve iç görüyü elde etmek için birçok prosedür ve entegrasyon gereklidir. Şirketlerin, müşterilerin, ekosistemlerin ve giderek artan bir şekilde dijital dönüşümün özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş uçtan uca bilgi yönetimi mükemmelliği, herhangi bir dijital dönüşüm planının başarısı için bir şarttır. Giderek daha fazla veri, eyleme dönüştürülebilir bilgi, yazılım ve bağlantı üzerine odaklanan bir teknolojik gerçeklik, değer sistemlerini birbirine bağlayarak ve köprüler yaratarak yeni gelir akışlarının yaratılmasını sağlar. Bu boyut, Nesnelerin İnterneti (IoT) her şeyi birbirine bağladıkça ve daha fazla eyleme dönüştürülebilir bilgi sağladıkça büyüyecektir.

GİS İntibak Eğitimi: 

29 Nisan – 5 Mayıs 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)
3 Haziran – 9 Haziran 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)