YÜCEL YÜKSEL - Girişim Savaşçısı

YÜCEL YÜKSEL

YÜCEL YÜKSEL
Philosopher, GIS Mentor
Born in Istanbul in 1973, Yücel Yüksel completed his primary and secondary education in Bakırköy. He studied computer programming at Ankara University Kastamonu M.Y.O. between 1991-1993. Then, he completed his undergraduate education at Mimar Sinan University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Sociology in 1997. Yüksel completed his master's thesis on "Logic" in 2001 and his doctorate in 2006 at Istanbul University, Institute of Social Sciences, Department of Philosophy. Yüksel was appointed as a Research Assistant to the Department of Philosophy, Faculty of Letters, Istanbul University in 1998, and received the titles of assistant professor in 2009, associate professor in 2012, and professor in 2018 at the same institution. Yüksel still continues his studies in the fields of "Logic" and "Philosophy of Science" in the Department of Logic.Yücel Yüksel, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından basılan “Kaos” (2005) ve “Sonsuzluk ve Görelilik” (2008) başlıklı iki kitabın editörlerindendir. Ayrıca “Şafak Ural’a Armağan” (2012) adlı kitabın, Felsefi Düşün Dergisi’nin “Mantık” (Ekim 2016) başlıklı 7. sayısının, Semra Uçar ile birlikte “Bilim Felsefesi Yazıları I” (2021) adlı kitabın editörlüğünü yapan Yüksel’in, “Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Mantık Çalışmaları” (2013) adlı bir katalog kitabı, “Gelenekselden Moderne Mantıkta Önermeler ve Doğruluk Değerleri” (2017) adlı bir kitabı mevcuttur. Yüksel’in yayımlanmış çalışmaları arasında Türkçe ve İngilizce makale ve kitap bölümleri dışında İngilizce’den yaptığı çeviriler de yer almaktadır.