Girişimcilik Nedir? Girişimcilik Türleri Nelerdir? - Girişim Savaşçısı

Girişimcilik Nedir? Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimcilik Nedir? Girişimcilik Türleri Nelerdir? 

Girişimcilik özellikle konu hakkında sınırlı bir görüşe sahip insanlar tarafından genel anlamıyla maddi bir kazanç sağlamak amacıyla iş kurmak olarak tanımlansa da, tek amacının kar etmek olduğunu söylemek yanlış olur. Topluma fayda sağlamak, insanların yaşamına yeni şeyler kazandırmak, gerektiğinde ezber bozarak değişim yaratmak girişimcilikle bağlantılı kavramlardır. Girişimciliğin birçok farklı türü vardır; Mal ve hizmet üretmek suretiyle, bu mal ve hizmetlerin satışını gerçekleştirerek kar elde edip para kazanmaya ticari girişim denir. İç girişimcilik ise, kurumsal bir yapı içinde çalışan insanların bulundukları firmadan ayrılmadan proje ve fikir üretmesidir. Toplumsal sorunlara çözüm arayan ya da ortadan kaldırmak için uğraşan kişi veya kuruluşlardan oluşan girişimcilik türü ise sosyal girişimciliktir. Giderek daha fazla önem kazanan yaygın girişim türlerinden biri olan sanal girişimcilik ise internet üzerinden girişimcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir.

Girişimcilik Türleri Şunlardır: 

  • Ticari Girişimcilik
  • İç Girişimcilik
  • Sanal Girişimcilik
  • Sosyal Girişimcilik

Dört ana başlıkta incelediğimiz girişimcilik türlerini aşağıda sizler için daha detaylı bir şekilde ele aldık. Gelin birlikte bu 4 girişim türüne detaylıca bakalım.

Ticari Girişimcilik

En yaygın girişimcilik türlerinden biridir ve burada kurulacak iş için gerekli sermayeyi şahıs veya şahıslar karşılar. Bu girişimde temel amaç maddi kazanç elde etmektir ve bütün planlamalar kar etmek üzerine kuruludur. Bu girişimcilik modelini uygularken İlk etapta girişim fikri çok iyi belirlenmeli ve en iyi bilinen iş hangisi ise o alandan devam edilmelidir. Hangi sektörde çalışılacaksa işin başında sektörle ilgili pazar analizlerinizi mutlaka oluşturulmalıdır.  Sermayenin en akılcı şekilde kullanılması gerektiği için hesap çok net yapılmalıdır

İç Girişimcilik

İç girişimcilik, kurumsal bir yapı içinde çalışan insanların bulundukları firmadan ayrılmadan proje ve fikir üretmesidir. İç girişimciler firmadan ne tam bağımsız ne de tam bağımlıdır. Şirket kimliğinin altında yeni bir fikir ve proje üreterek gelecek kazancın tekrar firmaya eklenmesidir. İç girişimciliğin en büyük önemi ve katkısı bulunduğu şirkete daha çok değer katmasıdır. Şirketin devamlılığını ve varlığını ileriki yıllara başarılı bir biçimde taşımasında önemli rol oynamaktadır.

Sanal Girişimcilik

Sanal girişimcilik için gereken sermaye miktarı fazla değildir ve dolayısıyla genelde genç girişimcilerin yöneldiği bir girişimcilik türüdür.  Sanal girişimciler, bu sanal dünyada çok karlı işler yapabilirler. Ancak bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübe girişimciler arasındaki en büyük rekabet konusudur. Tecrübeye sahip ya da mentorlar aracılığıyla tecrübeden yararlanarak ilerleyen kişiler pazarda daha çabuk öne çıkarlar.

 Sosyal Girişimcilik

Toplumsal sorunlar karşısında duyarlı olan insanların sorunları çözmek için kurduğu kitlesel girişimin adıdır. Sosyal girişimci olmak isteyen kişinin çevresel ve toplumsal konulara karşı duyarlı olması gerekmektedir.

Sosyal sorumluluğa sahip, vizyonu olan bir girişimci nasıldır?

Vizyon sahibi girişimci, dünyada fark yaratmayı amaç edinen, bu doğrultuda hedefler koyan ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için kendini geliştiren kişidir. Hayatta karşılaştığı sorunları dert edinip etkin çözümler üretmek için çalışan kişidir. Yani yalnızca kar elde ettiği bir işi kuran değil, dünyada değişimi yaratabilecek olandır. Girişimciler kendilerinin patronları olmak, kendi hedeflerini özgürce belirlemek isterler. Başarıları kadar başarısızlıklarını da kabul ederler. Vizyon sahibi girişimciler kendilerini aşacak, sınırlarını zorlayacak bir şeyleri meydana getirme isteği taşır. Dünyada kalıcı bir etki bırakmak ve insanların hayatlarına dokunmak amacıyla bir girişim ortaya koymak isteyen insanlardır.

GİS İntibak Eğitimi: 

29 Nisan – 5 Mayıs 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)
3 Haziran – 9 Haziran 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)