Girişimcilikte Disiplinlerarası Eğitim Nasıl Olur? Disiplinlerarası Eğitim Faydaları Nelerdir? - Girişim Savaşçısı

Girişimcilikte Disiplinlerarası Eğitim Nasıl Olur? Disiplinlerarası Eğitim Faydaları Nelerdir?

Girişimcilikte Disiplinlerarası Eğitim Nasıl Olur? Disiplinlerarası Eğitim Faydaları Nelerdir?

Girişimcilik eğitiminin temel amacı bilgiyi ve girişim kazanımlarını maksimum seviyeye yükseltmektir. Girişimcilik eğitimi girişimci adayının girişimcilik becerilerini artırabilir, onları daha bilinçli ve bilgili girişimciler haline getirebilir dolayısıyla girişimcilik eğitimlerinin sayısı artmaktadır fakat bu eğitim kurslarda çoğunlukla sadece tek bir eğitim düzeyinden ya da metodundan öğrencilere sunulmaktadır. Bu bağlamda disiplinlerarası eğitim denilen eğitim modeli öne çıkmakta ve önem kazanmaktadır.

Peki disiplinler arası eğitim nedir?

Yapılan araştırmalara göre, yaratma/ düşünme temelli, farklı yetkinliklere ve karar verme becerilerine sahip girişimciler ancak meydan okuma, zorlukların üstesinden gelme temelli bir girişimcilik kursunun/eğitiminin sonucunda gerçek anlamda ortaya çıkmaktadır. Disiplinlerarası bir ortamda girişimcilik eğitimi almak önemlidir.

Disiplinlerarası eğitim nasıl olur?

Jacobs, disiplinlerarası yaklaşımı “bir kavramın, konunun, problemin ya da tecrübenin incelenmesi için birden fazla disiplinin yöntem ve bilgisini bilinçli bir biçimde işe koşan program anlayışı" olarak tanımlar. Birçok ülkede ve özellikle ABD’de girişimcilik eğitimlerinde ya da okullarda etkin bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Disiplinlerarası öğretme yönteminde öğretilmek istenen kavramlar farklı alanlardaki bilgi ve beceriler baz alınarak bütünleştirilir. Burada yapılmak istenen şey, dersin konusu her ne ise, bu konuyu süreçte rol alan değişik konu alanlarının kavramlarıyla birleştirerek öğretmektir. Disiplinlerarası bir eğitim sayesinde eğitim/öğretim süreci, hem belirli disiplinlere ait bilgi ve becerilerin öğrenilmesine hem de bunların anlamlı bir biçimde bir araya getirilip anlamlı bütünler oluşturulmasına olanak sağlar. Bu çalışmada, öğrencinin farklı fikirler ve kavramlar arasında bağlantı kurarak öğrenmesi sağlanır. Bu yolla öğrenciler, öğrenme deneyimini daha da derinleştirmek için bir disiplinde öğrendikleri bilgileri başka bir disipline uygulayabilirler.

Disiplinlerarası eğitimin faydaları nelerdir?

  • Dünyada özellikle girişimcilikle ilgili zorlu sorunlara yaratıcı çözümler bulmayı öğrenmek.
  • Yaratıcı bir biçimde yeni fikirleri benimseyebilen disiplinlerarası düşünür haline gelebilmek.
  • Bakış açıları ve vizyonları farklı olan diğer kişilerle birlikte çalışırken işbirliği becerileri geliştirebilmek.
  • İçerik genelde yaşam deneyimlerine dayandığı için bu öğrenciyi öğrenme konusunda motive eder, ona özgün bir amaç verir dolayısıyla öğrenme, daha anlamlı, amaç odaklı ve unutulması oldukça zor olduğu için kalıcı öğrenme sağlar.
  • Öğrenciler, bir konu hakkında değişik bakış açılarını düşünebildikleri için konuları daha derin ele alabilirler.
  • Fikirleri sentezleyip bilgi edinmenin alternatif yollarını düşünme kapasiteleri artar.
  • Disiplinlerarası bir yöntemin uygulanması daha fazla yaratıcılığa dönüşebilir.

(Kaynak: Girişim Savaşçısı)

GİS İntibak Eğitimi: 

29 Nisan – 5 Mayıs 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)
3 Haziran – 9 Haziran 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)