GİS Süreci - Girişim Savaşçısı

GİS Süreci

Girişim Savaşçısı Hakkımızda

GİS Süreci

Benzersiz bir süreç. 
Net bir akış.
Sağlam bir yol haritası.

GİS Süreci


Benzersiz bir süreç.
Net bir akış. Sağlam bir yol haritası.

Girişim Savaşçısı kendi kendini yetiştiren, seçen ve yöneten bir organizasyon olarak patentli bir sürece sahiptir. 33 adımdan oluşan bu süreç, başlangıçtan yönetim aşamasına dek tüm etapları net bir biçimde ele alarak tanımlar. Böylece topluluğumuzda liyakat ve şeffaflık hakim kılınır.

Akış şemamız; 

(ABD ve Türkiye’de patent başvurusu yapılmıştır.)