Kadın girişimcilere ihtiyaç var! - Girişim Savaşçısı

Kadın girişimcilere ihtiyaç var!

Kadın girişimcilere ihtiyaç var!

Kadın girişimcilere ihtiyaç var!

İş yaşamında belirli bir zenginliğe toplumsal olarak ulaşmanın yolunun aslında aktif olarak kullanmadığımız kaynakların aktif hale getirilerek mümkün olabileceği bir gerçekliktir. Durum bu olunca da kadınların sadece iş yaşamında aktif rol almaları değil girişimcilik yönlerinin de teşvik edilmesi gerekliliği ortadadır. Kadın girişimci sayısının, dünya geneline bakıldığında da oran olarak erkek girişimci sayısının gerisinde olduğu malum olsa da ülkemizde maalesef bu oran biraz daha olumsuzdur. Oysa kadınların sosyal hayattaki potansiyelleri dikkate alındığında, uygun program ve düzeneklerle işleri kolaylaştırılıp, yollarındaki engeller kaldırıldığında bu potansiyellerinin girişimcilik alanına kanalize edilmesi mümkün olacak bu da hiç şüphesiz tüm topluma artan refah ve istihdam oranı olarak pozitif bir şekilde yansıyacaktır.  Bunun için her şeyden önce STK’ların, devletin, özel sektörün ve toplum bilimcilerin çok kapsamlı araştırmalar yapmalarını mecburi kılmaktadır.

Yapılan sınırlı düzeydeki araştırmalar ise mevcut girişimci kadınların daha çok ticaret işlerinde aktif olduklarını, 30-40 yaş diliminde yer aldıklarını ve eğitim düzeylerinin ortalama lise eğitimi seviyesinde kaldığını göstermektedir. Oysa kadınlarımız gerekli eğitimleri aldıkları takdirde çok daha erken yaşlarda ticaretin de dışında teknoloji ve inovasyon alanında girişimci olmaları önünde bir engel yoktur. Kendine güvenli ve sabırlı olmasıyla bilinen Türk kadın girişimci sayısının artırılması için koruyucu destek yasalarının çıkarılması ve veya kuvvetlendirilmesi çocuk bakımı gibi hizmet altyapısında iyileştirmeler; eğitim olanaklarının artırılıp fırsat eşitliğinin sağlanması gibi faktörler etkili olacaktır.

Ayrıca kadın erkek eşitliği anlayışının hakim olduğu medeniyetlerin üstün seviyede olduğu düşünülürse bu anlayışın toplumumuzda da hakim kılınıp muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkılmasının yegane yolunun girişimcilik dünyasında kadınlara daha fazla yer açılması olduğunu vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Fiziksel kuvvetin önemini gittikçe yitirmesi ve 1900lerden sonra başlayan sanayi devriminin ardından gelen teknolojik gelişmeler içinde bulunduğumuz çağda kadını daha bir avantajlı hale getiriyor. Çünkü yapıları itibariyle erkeklere göre çok daha ince ruhlu, yaratıcı ve detaycı olan kadının girişimcilik dünyasındaki atılımları endüstri 4 döneminin gerekliliklerine çok daha uygun görünüyor .Bu fırsatı layıkıyla kullanır ve girişimcilik alanında kadınlara gerekli desteği verip atılımlarını attırmayı sağlayabilirsek her şeyden önce çok daha güzel bir dünya yaratmış olacağımıza yürekten inanıyorum.

Kaynakça:

http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/65/1/6_Soysal_Abdullah.pdf

http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/turkiyede-girisimcilik-ve-kadin/1970

GİS İntibak Eğitimi: 

29 Nisan – 5 Mayıs 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)
3 Haziran – 9 Haziran 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)