FARUK ECZACIBAŞI - Girişim Savaşçısı
FARUK ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı Holding Y.K. Başkan Yrd. / Fütürist GİS Mentoru
1954 yılında İstanbul’da doğan Faruk Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi’nden mezun oldu. Berlin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans yaptı. 1980’de Eczacıbaşı Topluluğu’nda çalışma hayatına atıldı. ABD’de bir süre deneyim kazandıktan sonra Eczacıbaşı Topluluğu’nda çeşitli düzeylerde görev aldı. Halen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’dır. Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu’nun, “Eczacıbaşı Bilgi İletim” şirketinin de yöneticiliğini üstlendi ve Topluluğun “e-dönüşümü” sürecini yönetti. Türkiye Bilişim Vakfı’nda başkanlık görevini üstlendi. e-Dönüşüm Türkiye Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan e-Dönüşüm İcra Kurulu’nda çalıştı. TÜSİAD’la birlikte, özel sektörün kamuya verdiği tek ödül olan e-Türkiye Ödülleri’nin kurulması ve sürdürülmesinde etkin rol oynadı. Avrupa Birliği Müktesebatı’nın üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı’nın uygulama çalışmalarına katıldı. Türkiye’de e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının güvenli hale gelmesini sağlayacak yasal ve teknik koşulları sağlayan ilk şirketin kurulmasına öncülük etti. İnternet denetimine karşı, AB ölçütlerinin benimsenmesi yönünde kamuoyuna liderlik yaptı. Halen TBV Başkanlığı görevini devam ettiren Eczacıbaşı, Türkiye’nin teknoloji haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. 1999 yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Faruk Eczacıbaşı ayrıca, "Daha Yeni Başlıyoruz" isimli kitabın da yazarıdır.