YÜCEL YÜKSEL - Girişim Savaşçısı

YÜCEL YÜKSEL

YÜCEL YÜKSEL
Filozof, GİS Mentoru
1973 yılında İstanbul’da doğan Yücel Yüksel, ilk ve ortaöğrenimini Bakırköy’de tamamladı. 1991-1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi Kastamonu M.Y.O.’da bilgisayar programcılığı öğrenimi gördü. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nde başladığı lisans öğrenimini 1997 yılında bitirdi. Yüksel, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı’nda, “Mantık” alanında hazırladığı yüksek lisans tezini 2001’de, doktorasını 2006’da tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atanan Yüksel, aynı kurumda 2009 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent, 2018 yılında ise profesör unvanlarını aldı. Yüksel, halen Mantık Anabilim Dalı’nda, “Mantık” ve “Bilim Felsefesi” alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Yücel Yüksel, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından basılan “Kaos” (2005) ve “Sonsuzluk ve Görelilik” (2008) başlıklı iki kitabın editörlerindendir. Ayrıca “Şafak Ural’a Armağan” (2012) adlı kitabın, Felsefi Düşün Dergisi’nin “Mantık” (Ekim 2016) başlıklı 7. sayısının, Semra Uçar ile birlikte “Bilim Felsefesi Yazıları I” (2021) adlı kitabın editörlüğünü yapan Yüksel’in, “Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Mantık Çalışmaları” (2013) adlı bir katalog kitabı, “Gelenekselden Moderne Mantıkta Önermeler ve Doğruluk Değerleri” (2017) adlı bir kitabı mevcuttur. Yüksel’in yayımlanmış çalışmaları arasında Türkçe ve İngilizce makale ve kitap bölümleri dışında İngilizce’den yaptığı çeviriler de yer almaktadır.