YÜCEL YÜKSEL - Girişim Savaşçısı

YÜCEL YÜKSEL

YÜCEL YÜKSEL
Filozof, GİS Mentoru
1973 yılında İstanbul'da doğan Yücel Yüksel, ilkokul ve ortaokul eğitimini Bakırköy'de tamamladı. 1991-1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu'nda bilgisayar programcılığı eğitimi aldı. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimine başladı ve 1997 yılında tamamladı. Yüksel, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Felsefe Anabilim Dalı'nda "Mantık" alanında yüksek lisans tezini 2001 yılında, doktorasını ise 2006 yılında tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Yüksel, aynı üniversitede 2009 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent, ve 2018 yılında ise profesör unvanlarını kazandı. Halen Mantık Anabilim Dalı'nda "Mantık" ve "Bilim Felsefesi" alanlarında araştırmalarına devam etmektedir. Yücel Yüksel, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından basılan "Kaos" (2005) ve "Sonsuzluk ve Görelilik" (2008) adlı iki kitabın editörlerindendir. Ayrıca "Şafak Ural’a Armağan" (2012) adlı kitabın, Felsefi Düşün Dergisi'nin "Mantık" (Ekim 2016) başlıklı 7. sayısının, ve Semra Uçar ile birlikte "Bilim Felsefesi Yazıları I" (2021) adlı kitabın editörlüğünü yapmıştır. Yüksel'in "Tanzimat’tan Günümüze Türkiye’de Mantık Çalışmaları" (2013) adlı bir katalog kitabı ve "Gelenekselden Moderne Mantıkta Önermeler ve Doğruluk Değerleri" (2017) adlı bir kitabı da bulunmaktadır. Ayrıca, Yüksel'in Türkçe ve İngilizce makalelerinin yanı sıra İngilizce'den çevirileri de yayımlanmıştır.