Psikolojik Hedefleme Nedir? - Girişim Savaşçısı

Psikolojik Hedefleme Nedir?

Psikolojik Hedefleme Nedir?

Psikolojik hedefleme, tüketicilerin yaş, cinsiyet, ikametgâh gibi özelliklerinin ötesine geçerek onları psikolojik özelliklerine göre de tanımlayıp hedeflemeyi amaç edinir. Müşterileri kişilik özelliklerine göre uyarlamanın güçlü bir uygulamasıdır ve genellikle bir insanın dijital ayak izine dayanır. Bu hedeflemede potansiyel müşteriler değerleri ve yaşam biçimlerine, kişilik tiplerine göre belirlenirler. Böylelikle bu ayrışıma göre müşterilerle ilgili bilerek ve hedefe yönelik reklamlar ve içerikler oluşturulur. Psikolojik hedefleme, müşterilerin nasıl düşündüğü, hissettiği ve davrandığıyla ilgili temel farklılıkları ayrıştırabilen psikolojik modeller üzerine kurulmuştur ve bunların içinde en bilineni Kosinski ve Stillwell’in modeli, Beş Büyük “OKYANUS" modelidir. Bu model şu maddeleri ölçmektedir: Açıklık, sorumluluk ve vicdanlılık, dışa dönüklük, uyumluluk ve nevrotikliktir.

 İnsanı harekete geçiren üç temel güdü bu modelde mevcuttur: 1. Performans güdüsü 2. Bağlanma güdüsü 3.Güç güdüsü. Bu testle kişilik tipleri saptanarak ona göre harekete geçilir. Örneğin, aktivatörler denilen insan grubunda yenilik, tüketici etkinliği ve değişim ön plandadır ve bu gruptakiler yeni fikirlere en açık olan müşteri grubudur. Gelenekçiler denilen grup ise elindekileri korumaya odaklanır; kanıtı sağlanmış ve yerleşik standartları severler. Başaranlar denilen grupta ise sıkı çalışma, statü ve aile çok önemlidir. Arayanlar grubu kendini keşfetmeyi sever, bireyselliklerine düşkündürler ve sosyal etkileşimleri severler. Edimbilim güvende olmayı sever, herhangi bir özel yaşam tarzına düşük bağlılıkları vardır. Kısıtlılar tanıdık olanı severler ve geçmişe tutunmayı tercih ederler.

GİS İntibak Eğitimi: 

29 Nisan – 5 Mayıs 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)
3 Haziran – 9 Haziran 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)