Sanat Ve İnsan Beyni - Girişim Savaşçısı

Sanat Ve İnsan Beyni

Sanat ve İnsan Beyni

İnsan varsa sanat vardır. Sanat insanın varoluşuyla başlamıştır. Bu durum insanın kendisini ifade etme isteğinden ortaya çıkmıştır. Zira sanat insanın duygu ve düşüncelerini iletim ve yayma aracıdır.Sanat insanlık tarihinde var olan bir olgudur. Sanat anlayışı toplumdan topluma farklılıklar göstermektedir. Kültürler arası bu farklılıklar, dünyanın en büyük zenginliğidir. Tolsyoy’un ‘İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket ses ve çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerde ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştır.’ ifadesi, sanatın insan ve toplum için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. İnsanlar yaşadıkları duyguları başkalarının da hissetmesini istemekte ve bunun için sanatı aracı olarak kullanmaktadır. Sanat, bireylerin, toplumların bakış açılarını yansıtmaktadır. İçinde yaşadığı toplumdan beslenmektedir. İçinde yaşadığı toplumun hislerinden, havasından, suyundan beslenmektedir. Sanat, sanatçıdan ruh alır, bu nedenle özneldir aynı zamanda.

Sanat hem bireyin hem de toplumun kendini ifade etme şeklidir.

Sanat toplumun gelişimi için toplumun hizmetindedir. Sanat Atatürk’ün deyimiyle bir toplumun hayat damarlarından biridir. Sanatsız bir toplumun gelişmesi mümkün değildir.

Sanat, aklın ve hayal gücünün ürünüdür. Sanat toplumu duygusal ve düşünsel etkileme gücüne sahiptir.

İnsan duygularını, düşüncelerini seslerle, çizgilerle, renklerle, simgelerle şekillendirmektedir. Tarihe baktığımızda sanatın insanlık tarihi ile eşleştiğini görürüz. Sanat var olan güzellikleri ortaya çıkarır.

Sanat anlayışında toplumdan topluma farklılıklar vardır, olmalıdır da. Benim amacım toplumlar arası kültürel farklılıkların zenginliğimiz olduğu farkındalığını geliştirmek.

Sanat ayrıca insanın uyuma duyduğu büyük ihtiyacı da dile getirir. Aykırılıklar içinde bire müthiş bir uyum vardır sanatın içinde ve insan maddeyle ruh arasındaki dengeyi yaşatma isteğinden dolayı kendinden bile ödün verebilir, kendisiyle bile mücadele edebilir. Sanat geleceğe yön verebilir. Toplumu şekillendirebilir.

İnsan beyninde bir sanat merkezi bölümü…

İnsan beyninde doğuştan sanat yeteneğine karşılık gelen özel bir bölüm yok… Sanat eserleri ortaya koymak için beynin bir çok bölgesinin eş güdümlü olarak çalışması ve bu karmaşık orkestradan anlamlı nagmeler bir araya gelmesiyle sanat eseri oluşur. Beynin kompleks bölmeleri eş güdümlü olarak çalışır yani… Sanat yaşam boyu elde edilen tecrübelerin beyinde ve zihinde, benzersiz ve tekrarlanamaz derecede karmaşık bir şeklide hayata geçmesi sürecidir.

Bundan yola çıkarsak aslında hepimizin sanatçı bir beyni var. İş sadece onu kullanmakta… Sanatı anlamakta gelişmiş bir beyin faaliyetidir. Bir resimde ifade edilen duyguyu, düşünceyi yakalayabilmek için, onunla duygudaşlık kurmak, aynı hisleri içinde yaşamak, sanat eserinden keyif almanın temelidir. Sanatın algılanmasında da insanlar çeşitliliği kadar çeşitlilik vardır.

kaynakça:

Sanat ve İnsan

Tarkovsky’de Sanat ve İnsan Ruhu

https://www.sinancanan.net/insan-neden-sanat-uretir/

GİS İntibak Eğitimi: 

29 Nisan – 5 Mayıs 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)
3 Haziran – 9 Haziran 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)