Şirket Kültürü Yaratımında Dikkat Edilmesi Gerekenler - Girişim Savaşçısı

Şirket Kültürü Yaratımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şirket Kültürü Yaratımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde iş dünyası liderlerinin birçoğunun şirketlerine ait bir kültürü yaratmak adına sistematik bir süreçleri yoktur. Liderler bu doğrultuda yol boyunca rastgele, kendiliğinden oluşan bir şirket kültürü yerine, şirkete ait istedikleri kültürü yaratma konusunda bilinçli bir biçimde çalışmalı ve şirket kültürü için bir sistem oluşturmalıdır. Şirkete ait bir kültür yaratmak ve sürdürmek için aşağıdaki maddelere dikkat çekmek istedik;

  • Şirketin başarısını sağlayan çalışan davranışlarını tanımlayın.

Bir kültürü yönetmek çoğunlukla öğretmektir. Bir lider ekibi için her gün öğretmek istediği kusursuz problem çözme ve taahhütleri yerine getirme belirli davranışlar veya temeller etrafında bir müfredat oluşturmayı gerektirir.

  • Temel ilkelerinizin uygulamasını ritüelleştirin.

İş yerindeki başarısızlıkları tekrarlamamak ve başarılı olanları pekiştirmek adına sistematik bir yol yaratmak ve bunları çalışanlara yerleştirmek önemlidir zira tekrar olmadan istikrar olmaz.

  • Kültürünüze uygun insanları seçin.

Yeni bir işe alınan çalışanın değer sisteminin değişmesi zordur dolayısıyla çalışanlarda sahip olmaları gereken davranışları yerine getirmek için doğru değerlere sahip olmaları hayati önem taşır.

  • Yeni işe alınanları kültürünüze entegre edin.

 Bir çalışanın işteki ilk haftası, kültür açısından oldukça önemlidir. Bu onların ilk izlenimidir ve bu kalıcı olma eğilimindedir ve değiştirilmesi zordur. Yeni işe alınan bir kişinin ilk deneyiminin her yönünü düzenlemek için ne kadar az şirketin zaman ve kaynak harcadığı görmek ilginçtir.

  • Kültürünüzü şirketin genelinde hissettirin.

Bir şirkette ekip çalışmasının öneminden söz ediliyor ama sonra şirket içinde silo oluşturuluyorsa ya da örneğin kaliteden bahsediliyor ama yeterli ve uygun araç ve gereçler olmadan üretim yapılmak zorunda kalınıyorsa, yaratılmak istenen değer ve kurallar şirketin tamamına yansıtılmıyordur dolayısıyla şirkette tutarsızlık hüküm sürüyor demektir.

  • Kültürünüzü güçlendirmek için koçluk yapın.

 Liderler ve süpervizörler tarafından verilen koçluk seansları şirket içi kültürü öğretmek ve güçlendirmek için önem arz eder.

Kaynaklar:

https://www.jdsupra.com/legalnews/the-impact-of-the-pandemic-on-corporate-2091633/

https://andrewblotky.medium.com/new-guiding-principles-on-workplace-culture-479c920a88f

GİS İntibak Eğitimi: 

29 Nisan – 5 Mayıs 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)
3 Haziran – 9 Haziran 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)