Yalın Girişimcilik ( The Lean Startup) Nedir? - Girişim Savaşçısı

Yalın Girişimcilik ( The Lean Startup) Nedir?

Yalın Girişimcilik ( The Lean Startup) Nedir?

Silikon Vadisi girişimcileri Steve Blank ve Eric Ries tarafından geliştirilen yalın girişim kavramı 2000’lerde başladı ve 2010’da bir metodolojiye dönüştü. Azmaliyetli ve hızlı girişimler kurmak amacı güden bu yaklaşım girişimciliğe yeni başlayan ve kısıtlı kaynaklara sahip kişilere önerilen bir metodolojidir.  Bu yaklaşımda bir ürünün başarısız olma riskinin azalması amaçlanmaktadır. Bunun için de bir ürün ya da hizmet için çözüm hızlı bir şekilde oluşturulmalıdır. Kurucularından Eric Ries bu metodu şöyle ifade etmektedir: “Yalın Girişim ucuz olmakla ilgili değil, daha az savurgan olarak hala büyük şeyler yapabilmekle ilgilidir.”

Yalın Girişim vs Geleneksel Başlangıç ​​Yaklaşımları

Yeni bir işe başlarken klasik olarak girişimcilerin uzun yıllara yayılmış bir iş planı geliştirmeleri ve bu planı ürün geliştirme faaliyetlerini finanse etmek amacıyla para toplamak için kullanmaları gerektiğine inanılır. Yalın girişim ​​yaklaşımına göre ise, girişimciler bir iş modeli aradıktan sonra fikirlerini test edip iş girişimlerine başlar dolayısıyla en baştan denenmemiş fikirlere dayalı işletmeler kurmak yerine müşterilerin gerçekten istediği ürünleri geliştiren bir şirket kurmayı amaçlar.

Kaynaklar:

https://searchcio.techtarget.com/definition/Lean-startup

https://medium.com/giri%C5%9Fim-fabrikas%C4%B1/yal%C4%B1n-giri%C5%9Fim-nedir-lean-startup-88b4571bcdb4

GİS İntibak Eğitimi: 

29 Nisan – 5 Mayıs 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)
3 Haziran – 9 Haziran 19.00-24.00 Arası / Kameralı Sanal Sınıfta Canlı, (Özel Networking Etkinliği İle Birlikte)