Hakkımızda - Girişim Savaşçısı

Hakkımızda

Girişim Savaşçısı Hakkımızda

Gereğini Yapacağız.

Yanımızda asla yılmayan,
vazgeçmeyen, fark yaratan bir ekip,
önümüzde ise yüzyıllar var…

Gereğini Yapacağız.


Yanımızda asla yılmayan,
vazgeçmeyen, fark yaratan bir ekip,
önümüzde ise yüzyıllar var…

Dünyanın ilk disiplinlerarası girişimcilik programlarından birisi olarak kabul gören Girişim Savaşçısı, Berke Sarpaş tarafından kuruldu ve 30 Ağustos 2013 tarihinde kamuoyuna lanse edildi. Başlangıçta amaç odaklı, bilgili, dayanıklı ve dirayetli girişimciler yetiştirme misyonuyla hayata geçen program yıllar içerisinde büyüdü, gelişti, farklı etaplara ayrıldı ve dünyanın sosyal problemlerine projeleri ile çareler üretebilecek yetkinlikteki seri girişimcileri yetiştirmeye odaklanan bir topluluk haline ulaştı.  

Varlığını yüzyıllar boyunca devam ettirebilmesi maksadıyla güçlü bir kurum kültürü edinen ve kurumsallaşan yapı günümüz itibariyle programdan başarıyla mezun olmuş Özel Birlik mensubu Girişim Savaşçıları tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu ekipleri tarafından yönetilmektedir. 

Girişim Savaşçısı süreçleri TÜVRehinland tarafından ISO 9001:2015 standartlarına uygun biçimde akredite edilmiş olup düzenli aralıklarla denetlenmektedir. Ayrıca banka hesapları Nelsus Bağımsız Denetim şirketinin yeminli mali müşavirleri tarafından aylık bazda düzenli denetlenmekte ve vergi dairesine tam tasdik raporu iletilmektedir. GİS sisteminin Türkiye ve ABD'de patent başvuruları yapılmıştır. Ayrıca 2022 Mayıs ayında programın kitabı Yeni Düzende Girişimcilik: “Girişim Savaşçılığı Perspektifi" adıyla Alfa Yayınlarından yayımlanmıştır. 

Girişim Savaşçısı Manifestosu

Kaynaklar hızla tükenirken dünya nüfusu İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze yaklaşık 3 kat arttı.
Sosyal problemler nüfusla birlikte çığ gibi büyümeye devam ediyor. Göçler, iklim krizi, salgın hastalıklar, çatışmalar… 

Dünyamız her zamankinden daha hızlı ve savunmasız bir şekilde dönüyor.

Dünyanın her köşesinde yaşanan tüm bu sorunlar ise tüm çıplaklığıyla cep telefonlarımızın ekranlarına yansıyor. Bu gerçeklerle karşılaşma sıklığımız arttıkça “farkındalık” ve “duyarlılık” en önemli evrensel değerler haline dönüşüyor. Çevremizdeki kurumlardan daha fazla beklenti içerisine giriyoruz.

Ancak bu beklentilerimize ulusların salt kendi çıkarlarını düşünmekten sorumlu siyasi partilerinin liderleri ya da geçen yüzyılın bürokratik anlayışıyla hantallaşmış BM kuruluşları yanıt veremiyor. STK’lar bağışlara ve sponsorlara bağımlı kaynakları, sürekli değişen çalışan grupları ve gönüllülüğün getirdiği iş disiplinine ilişkin problemlerden ötürü sürdürebilir çözümler geliştirmekte zorlanıyor. Şirketlerin ise sosyal sorumluluğu satışlarını artırabilecekleri türden bir reklam malzemesi olarak görmesi sadece problemleri büyütüyor…

Diğer taraftan geçen süre içerisinde küresel çapta serbest bırakılan kapitalist piyasanın “görünmeyen eli” pazarı regüle etmekte başarılı oldu. Ancak aynı el iklim krizinden, kaybolan türlerden ve dünya nüfusunun %1’lik kısmının dünya servetinin %60’ine denk gelen kısmına sahip olması gerçeğinden de sorumlu….

Dünyamız içerisinde bulunduğumuz bu post-kapitalist dönemde herkesi etkileyen bu sosyal sorunlarla etkin şekilde mücadele edebilecek ve yeni bir sosyo-ekonomik model önermesi ile çalışabilecek yeni nesil kahramansı girişimciler arıyor…Gezegenimiz, onu iyileştirebilecek savaşçıları arıyor.
Seni, beni ve savaşabilirim diyen herkesi…

Biz, sosyal meselelerle mücadele ederek mutlu olabilen, karı amaç ile harmanlayabilen, dünyanın sorunlarını omuzlarında hisseden, üstün performanslı, vizyoner, dayanıklı, özgeci, bilge, azimkar, adil ve şeffaf savaşçıların dünyayı iyileştirebileceğine inanıyoruz.
Biz yeni nesil girişimciliğin ve adanmışlığın gücüne “evet” diyoruz.

Bu yolda 3 etaptan oluşan, 30 mentor ve 20 danışmanımızla 214 ders ve 103 uygulamayı kapsayan 420 saatlik benzersiz eğitimimiz ile bu değişimi başlatmak üzere gerekli yetkinliklere sahip Girişim Savaşçılarını yetiştiriyoruz. Korkularıyla, negatif düşünceleriyle, stresle, kaygıyla, egolarıyla, doğru bildiği yanlışlarla savaşmaktan asla yılmayan, yorulmayan, dayanıklı ve donanımlı bilge savaşçılar…

Eğitimlerimizden mezun olabilenleri ise ömür boyu organize biçimde destekliyoruz. Hedefimiz aynı vizyona sahip ve aynı dili konuşan üstün performanslı girişimciler yetiştirmek ve aralarında güven temelli esnek bir iş birliği geliştirmelerini sağlayarak ortaya devrimsel çözümlerin çıkmasını sağlamak…

Sen de yeni çağın kendisine aradığı o kahramanlardan birisi olabileceğini düşünüyorsan, kazanan ve kazandıran post-kapitalist bir işletme kurabilmek üzere aramıza katıl.

Başvur, mezun ol ve bu mücadelemize ortak ol.
Dünyayı birlikte iyileştirelim…

Kalite Politikası

Girişim Savaşçısı’nın misyonu doğrultusunda, yeni dünya düzenine uygun ve gelişmiş eğitim metodolojileri ile ilerici ve yenilikçi bilgiyi aktarmak, kişilerin potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak, davranışlarını değiştirmek ve böylece dünyanın sosyal problemlerine çare olabilecek polimat girişimciler yetiştirerek bir ömür boyu organize şekilde desteklemek.

Kalite Hedefleri

*Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardını gerçekleştirecek şekilde dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirmeye açık hale getirilmesi,

*Kalite düşüncesinin içeriden ve dışarıdan tüm çalışanlara doğru şekilde aktarılarak her zaman mükemmeli hedefleyen sonuçlara ulaşmak için işbirliği içinde çalışılması,

*Tüm süreçlerin düzenli olarak kontrol edilmesiyle performans geliştirecek faaliyetlerin işleyişe aktarılmasının bir iş yapış tarzı olarak benimsenmesi,

*İlerici, özgeci, özgür ve cesur yaklaşımlarla eğitimin sürekli olarak güncellenmesi,

*Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm süreçlerin verimliliğinin ve eğitim sonu müşteri memnuniyetinin maksimum oranda artırılması,

*Girişim Savaşçısı değerleri olan, özgecilik, girişimcilik, azim, bilgelik, adil olmak, şeffaflık, ekip çalışması, liyakat değerlerinin yaptığımız tüm çalışmalarda yer alması,

*Girişim Savaşçısı mezunlarının uluslararasılaşmaya uygun şekilde özgeci yaklaşımla projelerini ortaya çıkartmak ve bu projelerin sosyal problemlerle mücadeleyi merkezine alan ve çalışanların ekip hayatı yaşadığı şirketlere dönüşmesini sağlamak.