Hakkımızda - Girişim Savaşçısı

Hakkımızda

Girişim Savaşçısı Hakkımızda

Gereğini Yapacağız.

Yanımızda asla yılmayan,
vazgeçmeyen, fark yaratan bir ekip,
önümüzde ise yüzyıllar var…

Gereğini Yapacağız.


Yanımızda asla yılmayan,
vazgeçmeyen, fark yaratan bir ekip,
önümüzde ise yüzyıllar var…

Dünyanın ilk disiplinlerarası girişimcilik programlarından birisi olarak kabul gören Girişim Savaşçısı, Berke Sarpaş tarafından kuruldu ve 30 Ağustos 2013 tarihinde kamuoyuna lanse edildi. Başlangıçta amaç odaklı, bilgili, dayanıklı ve dirayetli girişimciler yetiştirme misyonuyla hayata geçen program yıllar içerisinde büyüdü, gelişti, farklı etaplara ayrıldı ve dünyanın sosyal problemlerine projeleri ile çareler üretebilecek yetkinlikteki seri girişimcileri yetiştirmeye odaklanan bir topluluk haline ulaştı.  

Varlığını yüzyıllar boyunca devam ettirebilmesi maksadıyla güçlü bir kurum kültürü edinen ve kurumsallaşan yapı günümüz itibariyle programdan başarıyla mezun olmuş Özel Birlik mensubu Girişim Savaşçıları ve Usta Girişimcileri tarafından oluşturulan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ekipleri tarafından yönetilmektedir. 

Girişim Savaşçısı süreçleri TÜVRehinland tarafından ISO 9001:2015 standartlarına uygun biçimde akredite edilmiş olup düzenli aralıklarla denetlenmektedir. Ayrıca banka hesapları Nelsus Bağımsız Denetim şirketinin yeminli mali müşavirleri tarafından aylık bazda düzenli denetlenmekte ve vergi dairesine tam tasdik raporu iletilmektedir.

2021-2025 Dönemi Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri

Özgül Sokullu
MYK Başkanı
Hüseyin Evecen
MYK Üyesi
Sevilay Güler
MYK Üyesi

Girişim Savaşçısı Manifestosu

Girişim Savaşçısı, öncelikle en büyük rakibiyle savaşır: Kendisiyle.

Korkularıyla, negatif düşünceleriyle, stresle, kaygıyla, egolarıyla, doğru bildiği yanlışlarla savaşmaktan asla yılmaz, yorulmaz.

Girişim Savaşçısı olmak sadece bir iş kurmak değil, girişimciliği hayat boyu her alanda uygulayabileceği bir hayat felsefesine dönüştürebilmektir.

Sınırlarını, cesaretini, dayanıklılığını sonuna kadar zorlayabilmektir.

Sıradan bir çalışan yerine, savaşan ve kazanan olmaktır.

Hayatının amacını belirleyip, o hedefe doğru sağlam adımlarla ilerlemektir.

Bilgelik kazanmak, kendini tanımak, ekip olmak ve hayat amacını belirlemektir.

Kendini fark etmek, fark yaratmaktır. 

Görmek, bilmek, yeniden şekillendirmek, meydan okumak, kalıpların dışına çıkmak, kendiyle mücadele etmek, fiziksel zorluklarla ve ruhu başarıdan uzaklaştıran her şeyle savaşmaktır.

Amacımız sadece iş kurdurmak değil. Fark yaratan projeler üreterek uluslararası toplumun sosyal problemlerine çare olabilecek, iz bırakan, ilham veren, çığır açan Girişim Savaşçıları yetiştirmektir.

Kalite Politikası

Girişim Savaşçısı’nın misyonu doğrultusunda, yeni dünya düzenine uygun ve gelişmiş eğitim metodolojileri ile ilerici ve yenilikçi bilgiyi aktarmak, kişilerin potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak, davranışlarını değiştirmek ve böylece dünyanın sosyal problemlerine çare olabilecek girişimcileri yetiştirerek bir ömür boyu organize şekilde desteklemek. 

Kalite Hedefleri

*Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardını gerçekleştirecek şekilde dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirmeye açık hale getirilmesi,

*Kalite düşüncesinin içeriden ve dışarıdan tüm çalışanlara doğru şekilde aktarılarak her zaman mükemmeli hedefleyen sonuçlara ulaşmak için işbirliği içinde çalışılması,

*Tüm süreçlerin düzenli olarak kontrol edilmesiyle performans geliştirecek faaliyetlerin işleyişe aktarılmasının bir iş yapış tarzı olarak benimsenmesi,

*İlerici, özgeci, özgür ve cesur yaklaşımlarla eğitimin sürekli olarak güncellenmesi,

*Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm süreçlerin verimliliğinin ve eğitim sonu müşteri memnuniyetinin maksimum oranda artırılması,

*Girişim Savaşçısı değerleri olan, özgecilik, girişimcilik, azim, bilgelik, adil olmak, şeffaflık, ekip çalışması, liyakat değerlerinin yaptığımız tüm çalışmalarda yer alması,

*Girişim Savaşçısı mezunlarının uluslararasılaşmaya uygun şekilde özgeci yaklaşımla projelerini ortaya çıkartmak ve bu projelerin sosyal problemlerle mücadeleyi merkez alan ve çalışanların ekip hayatı yaşadığı şirketlere dönüşmesini sağlamak.